Aktuality

Digitálny žiak

    • Vážení rodičia, milí žiaci prvého ročníka! 

     Využite túto jedinečnú šancu. Registrujte sa na stránke vyplnením všetkých údajov a čakajte na potvrdzujúcu správu. Ak máte otázky, obráťte sa  na triednych učiteľov alebo vedenie školy. 

     Okrem všetkých prvákov školy môžu túto možnosť využiť aj žiaci zo slabých sociálnych pomerov a žiaci s rôznymi poruchami. Kliknite a registrujte sa. Nemáte čo stratiť, môžete len získať. Stojí vás to len kúsok vášho času. 

     Registruj sa tu

      

     Rodičia

     Chcem mať doma digitálneho žiaka

     Podľa výskumu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) nebolo počas prvej vlny pandémie do online vzdelávania zapojených až 18,5% žiakov základných a stredných škôl. Negatívne boli zasiahnutí predovšetkým žiaci základných, stredných a stredných odborných škôl zo znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kritická je aj skupina žiakov, ktorí v školskom roku 2022/2023 nastúpili do prvých ročníkov stredných škôl a do deviatych ročníkov základných škôl, čo potvrdzuje aj fakt, že študijné výsledky a vedomosti týchto detí sa počas pandémie výraznejšie zhoršili. Práve z tohto dôvodu je projekt Digitálny žiak určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

      

     Pre koho je projekt určený?

     Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

     • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
     • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
     • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
     • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023)

      

     Ako to funguje?

     Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že vaše dieťa patrí do skupiny oprávnených užívateľov, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284466. 

    •  
   •  
    •