Aktuality

Dôležité informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov ohľadom začiatku školského roka 2022/2023

V prvý deň (5. 9.) je potrebné priniesť so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /platné od 15. 8. 2022/ vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, ktoré žiaci odovzdajú triednym učiteľom. Tlačivo je možné stiahnuť tu - https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf. Žiaci vyšších ročníkov môžu vyhlásenie o bezpríznakovosti podať aj online cez edupage - plnoletí žiaci môžu vyhlásenie podať sami, za neplnoletých žiakov podáva vyhlásenie zákonný zástupca.