Aktuality

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Počet voľných miest pre druhé kolo prijímacieho konania - študijné a učebné odbory pre školský rok 2022-2023

kód odboru

Názov odboru

 

Pre druhé kolo

2447 K

mechanik hasičskej techniky

 

2

2697 K

mechanik elektrotechnik

 

14

3152 H 02

krajčír - dámske odevy

 

10

3355 H

stolár

 

2

3658 K

mechanik stavebno-inštalačných zariadení

 

6

3661 H

murár

 

12

3663 H

tesár

 

10

3667 K

technik vodár vodohospodár

 

14

3675 H

maliar

 

4

3684 H

strechár

 

10

3686 F

stavebná výroba

 

15

3693 K

technik energetických zariadení budov

 

3