Aktuality

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

 

V PIATOK SME BOLI V PRIMACIÁLNOM PALÁCI V BRATISLAVE

 

Zastúpenie Euópskej komisie na Slovensku nás pozvalo na stretnutie s názvom „Klíma a my: Mladí za zelenú Európu“.

 

Dňa 4. februára 2022 sme v trojici Jaroslav Ungrady (4D), Silvester Vida (3D) a učiteľ Vladimír Popík, boli v Bratislave na diskusii s premiérom SR a podpredsedom Európskej komisie. Pán podpredseda Frans Timmermans bol na Slovensku už niekoľko dní a táto diskusia bola akýmsi zhrnutím  jeho jednaní s premiérom a miestom pre otázky mladých, ktorí sa aktívne zapojili do prác na zelenšej Európe. EÚ sa zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55%. Pán podpredseda EK Slovensku odporučil sústrediť sa na  zatepľovanie stavieb, ktoré dovolí rádovo znížiť množstvo energie potrebnej pre ich vykurovanie.

Do tohoto európskeho plánu zapadá aj projekt nášho Nezávislého mikrodomu (Off Grid House), ktorého ambíciou je naučiť žiakov, ako v budúcnosti navrhovať a budovať stavby s minimálnou resp. nulovou uhlíkovou stopou.
Pre  nájdenie zmysluplných a fungujúcich riešení je potrebný prístup k najnovším technológiám, bez ktorých sa ani nám dom s nulovou uhlíkovou stopou nepodarí navrhnúť a postaviť. Preto naša otázka na premiéra Eduarda Hegera a podpredsedu EK Fransa Timmermansa znela (krátené): Mohla by vláda SR a EK zaviesť motivačnú schému pre vlastníkov a predajcov technológií, ktorá by umožnila mladým v prípadoch ako je ten náš,  pristupovať, skúšať a využívať pokrokové technológie?

Čo nám títo páni odpovedali a kto sa nám ponúkol, že nám pomôže, vám prezradíme na budúce.