Aktuality

Návšteva synagógy - I.B

Dňa 4. mája žiaci I.B triedy s učiteľkou Mgr. Renátou Juhászovou navštívili synagógu / svätý stánok Židov / na Puškinovej ulici v Košiciach. Žiaci sa prostredníctvom prednášky dozvedeli o histórií synagógy, o jednotlivých predmetoch, o jej poslaní, o smutných príbehoch ľudí počas vojny, prečítali si napísané odkazy Židov, ktorí tu boli zhromaždení pred transportom do rôznych koncentračných táborov.

Zo synagógy sa žiaci presunuli do galérie Ľudovíta Felda, známeho slovenského maliara. Na jeho život mala veľký dopad najmä druhá svetová vojna. V roku 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora v Osvienčime. Prežil aj on aj jeho súrodenci.. Na príkaz neslávne známeho Josefa Mengeleho mal Ľudovít Feld portrétovať osobité typy zajatcov. Pravdepodobne išlo o ľudí, ktorí mali telesný alebo mentálny hendikep, čím chcel Mengele vykazovať svoju brutálnu činnosť ako „očistu ľudstva“.