Aktuality

Otvorenie školského roka 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). 

Otvorenie školského roka 2022/2023 pre žiakov I. ročníka študijných odborov: mechanik hasičskej technikymechanik stavebno-inštalačných zariadení, mechanik elektrotechnik, technik energetických zariadení budov,

5. septembra 2022 o 9.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice,                                  

pre žiakov I. ročníka učebných odborov: murár, maliar, stolár, tesár, krajčír - dámske odevy,

5. septembra 2022 o 10.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice,                                                               

pre žiakov I. ročníka 2-ročného učebného odboru: stavebná výroba,

5. septembra 2022 o 11.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice,                                                                                               

pre žiakov vyšších ročníkov:

5. septembra 2022 o 8.00 hod. v učebniach triednych učiteľov v budove školy SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku.