Aktuality

PRIJÍMACIE KONANIE

Riaditeľstvo SOŠ technickej v Košiciach oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvorí nasledovné študijné odbory:

kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
2447 K mechanik hasičskej techniky 28  
2697 K mechanik elektrotechnik 20  
3178 F výroba konfekcie 122  
3355 H stolár 20  
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20  
3661 H murár 18  
3667 K technik vodár vodohospodár 17  
3686 F stavebná výroba 136  
3693 K technik energetických zariadení budov 17  
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 20  
 

Prihlášku na strednú školu si môžete stiahnuť aj tu:

/uploads/image/prihlaska.pdf

/uploads/image/potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 a 2024/2025:

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch:

I. termín: 4. mája 2023 (v prípade potreby 5. mája)

I. termín: 9. mája 2023 ( v  prípade potreby 10. mája)

Kritéria - /uploads/image/prijimacie-konanie-kriteria-2.pdf

Odbory a termíny - /uploads/image/odbory_a_terminy-1.pdf

Prihláška - /uploads/image/prihlaska.pdf

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení/uploads/image/potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium-1.pdf

PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT