Aktuality

Prijímacie skúšky

 •  

 • Dnes, 2. mája na našej škole prebehli prijímacie skúšky v 1. termíne, v pondelok 6. mája 2024 prídu na rad žaci, ktorí si podali prihlášku v 2. termíne. 

  Pre obidve skupiny platí, že výsledky budú zverejnené na stránke školy v časti "Záujemcom o štúdium/Výsledky prijímačiek" dňa 17. mája. Po zverejnení výsledkov máte 3 dni na to, aby ste potvrdili nastúpenie do školy.  V prípade, že ste neboli prijatí len pre nedostatok miesta, môžete do dvoch dní požiadať o zmenu odboru v rámci skupiny. Tlačivo je priložené. V každom prípade môžete podať aj odvolanie. Akonáhle sa nám uvoľní miesto, budeme posúvať poradie. 

  Akékoľvek otázky smerujte na študijné oddelenie školy. 

  Výsledky sú zverejnené. Žiadame rodičov, ktorí potvrdia nástup do školy cez edupage, aby následne prišli podpísať do školy toto potvrdenie alebo ho zaslali poštou vlastnoručne podpísané. 

   

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční podľa výsledkov 1. kola. 

  Výsledky 2. kola budú zverejnené na webovej stránke školy po uskutočnení 2. kola.