Aktuality

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA

Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,

Kukučínova 23,

oznamuje,

že v školskom roku 2023/2024

otvára

skrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch:

 

3661 H murár

3152 H 02 krajčír - dámske odevy

 

 • Schválené výkony - nadstavbové štúdium a učebné odbory skrátenou formou a počty žiakov pre školský rok 2023-2024

 • Pre školský rok 2023/2024 boli schválené učebné odbory skrátenou formou:

  Odbor Forma Počet
  3661 H murár externá 5
  3152 H 02 krajčír - dámske odevy externá 5
   

   

Štúdium je 2-ročné, ukončené záverečnou skúškou. 

Absolvent získa stredné odborné vzdelanie - výučný list v príslušnom odbore.

Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí ukončili najmenej stredné odborné vzdelanie.

Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.

V prípade, že sa do skrátenej formy štúdia  neprihlási potrebný počet uchádzačov pre otvorenie triedy, škola túto formu štúdia neotvorí.

Termíny skúšok budú stanovené po podaní a skontrolovaní prihlášok v poslednom úplnom júnovom týždni.

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch prostredníctvom emailu: studijne@sostke.sk alebo osobne na študijnom oddelení do:

- 31. mája 2023 - platí pre absolventov stredných škôl

- do 31. júla 2023 uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Prihláška: prihlaska-na-skratene studium.pdf

Kritéria prijímacieho konania pre 2-ročné skrátené štúdium externou /diaľkovou) formou štúdia pre školské roky 2023/2024 a 2024/2025:

kriteria-prijimacieho-konania-skrateneho-studia-externa-forma.pdf

 

PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT