Aktuality

Smútočné oznámenie

 

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 nás vo veku 45 rokov navždy opustila naša drahá kolegyňa                                   

               Mgr. Katarína Krištofová (rod. Világiová)

Slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý v tejto chvíli cítime.

Katka naša, navždy zostaneš v našich srdciach.

Česť Tvojej pamiatke!

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, najbližším príbuzným a známym. 

/uploads/image/smutocne-oznamenie.pdf