Aktuality

Združenie APPLIA - pracovné stretnutie medzi SOŠT a zástupcami servisných stredísk

Dňa 12. 10. sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi SOŠT a zástupcami jednotlivých servisných stredísk, toré združuje spoločnosť Applia. Hlavným zámerom bolo dohodnutie formy spolupráce v rámci  umiestnenia žiakov študijného odboru 2697K Mechanik elektrotechnik na prax do jednotlivých servisných stredísk. Generálny riadeteľ spoločnosti Applia - pán Andrej Hrdlička, odprezentoval možnosti poskytovania praktického vyučovania formou odborného výcviku v jednotlivých servisných strediskách a pán riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch odprezentoval doterajšie skúsenosti v rámci študijného odboru Mechanik elektrotechnik. Bolo dohodnuté, že žiaci 3. a 4. ročníkov budú umiestnení na prax do jednotlivých servisov. Záujem realizovať prax pre našich žiakov prejavili zástupcovia sevisov -  Miele, Bosch, Buderus, ELIZ, Beko, Stiebel a pod.