Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa 2020/2021

Hodnotiaca správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021

hodnotiaca-sprava-2020-2021.pdf