Plán školy

Plán práce SOŠ technickej v Košiciach

Plán práce hlavných úloh v školskom roku 2022/2023