Projekty

Moderné prístroje a zariadenia pre žiakov študijného odboru technik vodár vodohospodár - IROP