Záujemcom o štúdium

3686 F Stavebná výroba

Dvojročný učebný odbor pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zameraný na pomocné stavebné práce.

SkVP-SV_qr.pdf