Záujemcom o štúdium

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov strojárskych trojročných učebných odborov. Absolventi po úspešnej maturite získajú vysvedčenie o maturitnej skúške a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.