Záujemcom o štúdium

3178 F Výroba konfekcie

Dvojročný učebný odbor pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zameraný na pomocné práce krajčírskeho a odevného zamerania. 

SkVP-VKF_qr.pdf