Aktuality

Darujte 2% zo svojej dane nášmu OZ "Dvadsaťtrojka" a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% resp. 3%  dane z príjmov fyzických a  právnických osôb.

S príchodom termínu podávania daňových priznaní si Vás, rodičov detí zo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach, dovoľujeme osloviť so žiadosťou o poukázanie 2%(resp. 3%) zo zaplatenej dane za rok 2023.                                                                                              

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (resp. 3%) zo svojich daní z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia "Dvadsaťtrojka" pri Strednej odbornej škole technickej. 

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

- skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (resp. 3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme si pre Vás stručný návod, ako na to.

Postup sa líši podľa toho, či poukazuje podiel zaplatenej dane fyzická osoba – zamestnanec, fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba.

Ako postupovať:

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech  prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie  odošlite daňovému úradu do 31.03.2024. V tejto lehote je potrebné daň uhradiť.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Tlačivo nájdete tu: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí si požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 .
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie - potvrdenie o zaplatení dane.pdf spolu s Vyhlásením - vyhlasenie-2023.pdf doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne do 26. apríla k nám do školy a my sa o doručenie na daňový úrad postaráme. 
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Dvadsaťtrojka, občianske združenie pri SOŠ technickej

Sídlo, obec, PSČ, ulica, číslo: Kukučínova 23, 040 01 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 51176149

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete po kliknutí na tento link: 

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme informácie na tel. čísle: +421 55  62 280 31

ZA VAŠE 2% VÁM VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME!