Aktuality

DEŇ REMESIEL


 
Naša škola ponúka okrem možnosti štúdia študijných odborov aj štúdium učebných
 odborov. 

Možnosť štúdia v 2-ročných odboroch /stavebná výroba a výroba konfekcie/ ponúkajú naše elekované pracoviská a práve pedagogickí zamestnanci jednotlivých elokovaných pracovísk dňa 7. júna zorganizovali podujatie s názvom "DEŇ REMESIEL", v rámci ktorého sme všetci chceli vyzdvihnúť, pripomenúť si a podporiť význam a jedinečnosť podctivej ľudskej práce. 

Do areálu školy v Košiciach prišli svoje zručnosti a produkty odprezentovať naše študentky a študenti z elokovaných pracovísk, ktoré naša škola zriadila v obciach:

Bidovce, Čaňa, Drahňov, Družstevná pri Hornáde, Kecerovce, Kuzmice, Luník IX, Nová Polhora, Slanec, Turňa nad Bodvou a Veľká Ida. 

Na všetkých týchto elokovaných pracoviskách odovzdávajú žiakom študujúcim v odboroch stavebná výroba a výroba konfekcie svoje vedomosti naše pani majsterky a páni majstri.

Program pripravila školská kapela "KUKUČÍNKA BAND" a hostia zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej v Košiciach.