Aktuality

DEŇ UČITEĽOV

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte nám, pri príležitosti DŇA UČITEĽOV, popriať Vám hlavne veľa zdravia, síl, trpezlivosti, kreatívnych nápadov, pozitívnu pracovnú klímu, pracovné a osobné úspechy, zachovanie si pozitívneho myslenia a dobrej nálady. 

Prijmite VEĽKÚ VĎAKU  za Vašu každodennú náročnú, obetavú a záslužnú prácu!

"Deti nepotrebujú perfektného učiteľa/ku. Potrebujú šťastného učiteľa, vďaka ktorému sa budú tešiť do školy a ktorý v nich zapáli plamienok, aby v nich začala rásť láska k učeniu".
 
S úctou vedenie školy.