Aktuality

DEŇ UČITEĽOV - OCEŇOVANIE KSK

 

Aj tento rok Košický samosprávny kraj ocenil pri príležitosti DŇA UČITEĽOV pedagógov za ich záslužnú činnosť.

Medzi ocenenými bol aj náš úžasný a láskavý kolega, absolvent našej školy, pán majster - Jozef Dorko, človek a zároveň aj odborník vo svojom odbore so srdcom na pravom mieste, ktorého majú všetci radi - kolegovia aj žiaci!  

Je dobrým človekom a vzorným pedagógom, ktorý svoju prácu miluje, robí ju s nadšením, láskou už viac ako 40 rokov a vkladá do nej svoje srdce. S neskutočným nadšením a zanietením pripravuje žiakov - stolárov na ich povolanie. Svojou prácou prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie. 

Oceňujeme taktiež jeho ľudský prístup k žiakom i kolegom. 

Pánovi majstrovi z celého srdca v mene všetkých kolegov a žiakov GRATULUJEME!