Aktuality

Milí rodičia deviatakov!

Už čoskoro sa budete spolu s Vašimi deťmi rozhodovať kam budú smerovať ich kroky po skončení základnej školy. Dovoľte, aby sme Vás preto pozvali na prehliadku Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach, ktorá Vašim deťom poskytne kvalitné odborné štúdium v žiadaných študijných a učebných odboroch na pracovnom trhu a po skončení štúdia možnosť zamestnať sa vo svojom odbore,

7. februára od 16:00 do 19:00.

Využite príležitosť dozvedieť sa maximum informácii o jednotlivých študijných a učebných odboroch, o spolupráci s firmami, o živote školy na jednom mieste.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

S úctou

vedenie školy