Aktuality

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,

Kukučínova 23,

oznamuje,

že v školskom roku 2023/2024

otvára

nadstavbové štúdium 

v odboroch:

 

3659 L Stavebníctvo - denná a externá forma

2414 L 01 Strojárstvo - externá forma

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba - externá forma

 

 • Schválené výkony - nadstavbové štúdium a učebné odbory skrátenou formou a počty žiakov pre školský rok 2023-2024

 • Pre školský rok 2023/2024 boli schválené odbory nadstavbového štúdia:

  Odbor Forma Počet
  3659 L stavebníctvo denná 15
  3659 L stavebníctvo externá 10
  2414 4 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení externá 5
  3347 L drevárska a nábytkárska výroba externá 5

 

Štúdium je 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou. Úspešný absolvent získava maturitné vysvedčenie.

Nadstavbové štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí ukončili stredné odborné vzdelanie v príbuznom odbore.

V prípade, že sa do nadstavbovej formy štúdia neprihlási potrebný počet uchádzačov pre otvorenie triedy, škola túto formu štúdia neotvorí.

Termíny skúšok budú stanovené po podaní a skontrolovaní prihlášok v poslednom úplnom júnovom týždni.

Podávanie prihlášok je do 31. mája 2023 prostredníctvom emailu:

studijne@sostke.sk alebo osobne na študijnom oddelení. 

Prihláška: prihlaska-na-nadstavbove-studium.pdf

Kritéria prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium dennou a externou /diaľkovou) formou štúdia pre školské roky 2023/2024 a 2024/2025:

kriteria-prijimacieho-konania-nadstavboveho-studia-denna-a-externa-forma.pdf
 
 
PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT