Aktuality

Náš šikovný tím CUCULUS má 1. miesto!

  • Uspeli sme v súťaži Teplo a odpad, ktorú vyhlásila spoločnosť MH Teplárensky holding, a.s. v rámci programu Skúsenosť vs mladosť.
  • Dňa 28. 5. 2024 sa v Martine v sídle soločnosti MH Teplárensky holding, a.s. konalo vyhlásenie výsledkov súťaže Teplo a odpad. Náš tím Cuculus (kukučka latinsky) získlal 1. miesto v celkovom hodnotení, Cenu zamestnancov a Cenu pre najlepšiu školu. Do súťaže bolo prihlásených 28 stredných škôl.

    Tím tvoria dve žiačky a dvaja žiaci 2. ročníka odboru technik energetických zariadení budov (II.C): Tatiana Hrabovská, Denisa Strelcová, Adrián Budovský a Dávid Kondáš. 

    Náš nápad sa týka využívania odpadového tepla, ktoré vzniká pri žehlení, na výrobu elektrickej energie pomocou Peltieroveho článku zabudovaného do žehliacej dosky. Pripravený ideový návrh a zjednodušený model, na ktorom sme robili prvé merania, chceme ďalej pretaviť do funkčného výrobku vhodného aj na predaj pomocou cvičnej firmy.

    Súčasťou programu vyhlasovania výsledkov bola aj prehliadka areálu a zariadení teplárne v Martine.

    Energetici z SOŠT zvíťazili v troch kategóriách .docx