Aktuality

Naši študenti relaxujú v novej oddychovej zóne vďaka Participatívnym rozpočtom na školách

Prvý projekt „Participatívne rozpočty na stredných školách“ ukončili naši študenti počas prvého školského týždňa.

Paletu aktivít našich študentov sme obohatili v minulom školskom roku o projekt Národného inštitútu vzdelávania mládeže. „PartiRozpočty“ integrujú do jedného celku vedomosti a zručnosti z matematiky, ekonomiky, marketingu, informatiky, slovenského jazyka a odborného výcviku. Preto sme po zaškolení kolegov smerovali ich odbornú pomoc k žiakom v jednotlivých fázach projektu.

Cieľom projektu je motivovať žiakov, aby navrhli zlepšenia, ktoré im zároveň umožníme zrealizovať. Ku každému nápadu museli študenti a študentky vytvoriť rozpočet, nájsť reálne ponuky produktov na trhu (finančná matematika, ekonomika) a zmestiť sa do 1000 eur. Nasledovala príprava a koordinácia kampane jednotlivých navrhovateľov, v ktorej študenti predstavili pred celou školou svoje participatívne rozpočty. Kampaň realizovali aj na sociálnych sieťach a webovej stránke školy. Hlasovanie prebehlo prostredníctvom Edupage a zvíťazil návrh paletového sedenia a relaxačného kútiku. 

https://application.decision21.org/sos-technicka-kosice-kosicky-2022-23/navrhy

Študentov a študentky viedla a podporovala učiteľka matematiky Mgr. Ing. Slavomila Lengyel Macková: „Vďaka PARTI rozpočtu sme si s deťmi vyskúšali celý proces tvorby, zbieranie nápadov, prezentáciu pred spolužiakmi, prípravu reklamnej kampane, hodnotenie a realizáciu. Je to pre nás komplexná skúsenosť, ktorá si vyžadovala hľadanie kompromisov, akceptáciu iných názorov a popri odborných zručnostiach našich študentov aj cibrenie ich mäkkých zručností.“

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch, “Pozitívne hodnotím najmä fakt, že sme vzbudili väčší záujem študentov o prostredie, kde sa vzdelávajú. Pani učiteľke sa podarilo otvoriť im oči a začať sa okolo seba pozerať spôsobom, čo by som tu mohol, mohla zlepšiť. Aj to je krok, ako deti v tomto veku motivovať niečo tvoriť a vážiť si to a nie ničiť.“

S realizáciou exteriérového paletového sedenia podľa študentského návrhu pomáhali majstri odborného výcviku Jozef Dorko, Jozef Baffy, Henrich Szunyog a Ján Sklenka. V projektových iniciatívach zameraných na zapojenie študentov a rozvoj školy plánuje SOŠT Kukučínova 23 pokračovať aj v tomto školskom roku.