Aktuality

NEDAJ SA, HOVOR O TOM!

Pod týmto názvom sa nieslo multimediálne divadelno-výchovné predstavenie, ktorého sa zúčastnili učitelia spolu so žiakmi 1. - 3. ročníka študijných odborov v stredu 24. mája. 

Témami predstavenia boli: šikana, rasizmus, sociálna nerovnosť, fyzické násilie a kyberšikana. 

Ťažiskovou témou bola problematika šikanovania v školách, ktorú herci pútavým spôsobom stvárnili prostredníctvom piatich scénok zameraných na predsudky, násilie, sociálnu nerovnosť a kyberšikanu. Zaujímavým spestrením boli aj videoukážky známych youtuberov, ktorí sa v živote taktiež stretli so šikanou. Boli zároveň aj odkazom pre žiakov, aby sa „nedali“ a hovorili o tejto veľmi závažnej a aktuálnej problematike. Keďže sú pre mladých ľudí vzormi, veríme, že svojimi výpoveďami zapôsobili na žiakov. Tiež dúfame, že zároveň to obete podnieti k tomu, aby sa nebáli a otvorene rozprávali o probléme šikanovania.

Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. 

Na záver nám bol odovzdaný certifikát symbolizujúci náš prísľub šíriť posolstvo predstavenia.