Aktuality

Odovzdávame skúsenosti iným školám - projekt "Digitálna trieda s umelou inteligenciou"

72 škôl z celého Slovenska sa prihlásilo do projektu - Digitálna trieda s umelou inteligenciou. Do projektu nás zapojil učiteľ Ing. Vladimír Popík - "Ak by ma opakovane nepodporila a k spracovaniu projektu nedotlačila zástupkyňa Ivana Hostovičaková, žiadny projekt by sa nekonal." 

Školy si budú pomáhať a spolupracovať pri zavádzaní digitálnej výučby a inšpiratívnej metódy výučby Kritická tabuľa, ktorá vznikla na našej škole a akomoduje umelú inteligenciu, kritické myslenie a myšlienkové mapy. Myšlienkové mapy = spoločné multimediálne poznámky, spolutvoria žiaci, sú dostupné z mobilu, tabletu, počítača a aj zo smart TV. 

Viac na: https://digitalnavyucba.sk/