Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024:

 pre žiakov I. ročníka študijných odborov: mechanik hasičskej technikymechanik stavebno-inštalačných zariadení, mechanik elektrotechnik, technik vodár vodohospodár, technik energetických zariadení budov, ochrana osôb a majetku pred požiarom:

4. septembra 2023 o 9.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice,                                  

pre žiakov I. ročníka učebných odborov: murár, stolár

4. septembra 2023 o 10.00 hod. v Klube SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice,     

žiaci elokovaných pracovísk sa dostavia na elokované pracoviská v pondelok o 9,00 hod.                                                                                                                   

pre žiakov vyšších ročníkov:

4. septembra 2023 o 8.00 hod. v učebniach triednych učiteľov v budove školy SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice.             

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka ubytovaní na internáte sa môžu ubytovať už v nedeľu - 3. 9. po 18,00. Žiaci prvého ročníka sa budú ubytovávať až po zahájení školského roku v pondelok 4. 9. 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku.

Tešíme sa na Vás! :-)