Aktuality

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

 • Riaditeľstvo SOŠ technickej oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné odbory:

 •  

 •  

  kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
  2447 K mechanik hasičskej techniky 28  
  2697 K mechanik elektrotechnik 20  
  3152 H 02 krajčír - dámske odevy 8  
  3178 F výroba konfekcie 100  
  3355 H stolár 12  
  3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20  
  3661 H murár 18  
  3667 K technik vodár vodohospodár 17  
  3675 H maliar 7  
  3684 H strechár 10  
  3686 F stavebná výroba 120  
  3693 K technik energetických zariadení budov 22  
   

   

  Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 

   

  Kritéria: prijimacie_konanie_-_kriteria.pdf

  Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch:

  I. termín: 2. mája 2024 (v prípade potreby 3. mája)

  II. termín: 6. mája 2024 ( v  prípade potreby 7. mája)

  Odbory a termíny - Odbory_a_terminy(2).pdf

  Prihláška - Prihlaska(2).pdf

  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: potvrdenie-o-nastupeni_nenastupeni-na-studium-2.pdf

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: potvrdenie-o-zdrav-sposobilosti-ziaka.pdf

   

  Termíny pre podávanie prihlášok na nadstavbové štúdium a externé štúdium trojročných odborov:

  31. máj 2024

  Kritériá: prijimacie_konanie_-_kriteria - NS_EX.pdf

  Termíny skúšok budú stanovené po podaní a skontrolovaní prihlášok v poslednom úplnom júnovom týždni.

  Prihláška na NŠ: Prihlaska_na_NS.pdf

  Prihláška na UO: Prihlaska_na_skratene_studium.pdf

   

  Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené odbory nadstavbového štúdia a učebné odbory štúdia skrátenou formou. 

   

  PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT