Aktuality

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/data/att/21521.pdf