Aktuality

Nová riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Lenártová

 

Novou riaditeľkou našej školy je PaedDr. Zuzana Lenártová. 

"Milé študentky, študenti, rodičia a priatelia!

Škola je priestor, kde sa máte cítiť dobre. Záleží mi na tom, aby sme spoločne vytvorili vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia. 

Preto sa už v blízkej budúcnosti môžete tešiť napríklad na nový atletický okruh a exteriérové ihrisko. Investovať však plánujeme najmä do rekonštrukcie dielní, aby ste mali lepšie podmienky pre praktické vyučovanie. Budem sa snažiť, aby sa aj Vaši učitelia a majstri odborného výcviku neustále vzdelávali a prispôsobovali sa moderným trendom vo výučbe.

Postupne plánujeme zrekonštruovať školský internát a zrevitalizovať aj exteriér školy.

Chcem však ubezpečiť Vás a Vašich rodičov, že táto škola bude v prvom rade bezpečným miestom pre Vaše štúdium a dvere mojej kancelárie budú pre Vás vždy otvorené."