Aktuality

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2023/2024

kód odboru Názov odboru Počet žiakov  
2447 K mechanik hasičskej techniky 28  
2697 K mechanik elektrotechnik 20  
3178 F výroba konfekcie 122  
3355 H stolár 20  
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20  
3661 H murár 18  
3667 K technik vodár vodohospodár 17  
3686 F stavebná výroba 136  
3693 K technik energetických zariadení budov 17  
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 20