Aktuality

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2024/2025

 

kód odboru Názov odboru Počet žiakov
2447 K mechanik hasičskej techniky 28
2697 K mechanik elektrotechnik 20
3152 H 02 krajčír - dámske odevy 8
3178 F výroba konfekcie 100
3355 H stolár 12
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20
3661 H murár 18
3667 K technik vodár vodohospodár 17
3675 H maliar 7
3684 H strechár 10
3686 F stavebná výroba 120
3693 K technik energetických zariadení budov 22