Aktuality

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom 2019 - 2023

Dňa 06. júna sme sa oficiálne rozlúčili s našimi maturantmi IV.A, IV.B, IV.C, IV.D a II.NS triedy, teraz už bývalými absolventmi našej školy

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch spolu s triednymi učiteľkami slávnostným aktom odovzdali študentom maturitné vysvedčenia.

Pán riaditeľ taktiež odovzdal pochvaly mimoriadne úspešným študentom. 

Počas slávnostnej udalosti odznel príhovor zástupkyne školy, ktorá svoje emotívne, prajné a povzbudzujúce slová adresovala predovšetkým absolventom a príhovor riaditeľa školy, ktorý spomenul dôležité medzníky, ktoré prežili študenti počas štyroch štúdia, poďakoval absolventom, triednym učiteľkám a celému pedagogickému zboru za ich namáhavú a oddanú prácu a poprial absolventom veľa šťastia v ich ďalšej životnej etape. 

Absolventom sa prihovorila aj pani Ing. Katarína Siváková z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá nás poctila svojou prítomnosťou a zároveň odovzdala prezenty absolventom študijného odboru Technik vodár vodohospodár. 

 Príhovor za všetkých maturantov odznel z úst absolventa IV.A triedy - Tomáša Kešeľáka, ktorý sa poďakoval vedeniu školy, učiteľom, rodičom a vyslovil, že na svoju alma mater nezabudnú a odnášajú si pekné spomienky zo školských lavíc, aj voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastnili.

Našim absolventom ešte raz zo srdca prajeme úspešný osobný, ale aj pracovný život, veľkú dávku šťastia a tie najsprávnejšie životné rozhodnutia. Bolo nám potešením poznať Vás a prispieť k Vašej určite skvelej budúcnosti. 

Veríme, že si odnášate túžbu po ďalšom vzdelaní a odhodlanie naplniť svoj sen. Pred Vami stojí život. Pamätajte, že na svete neexistuje nič cenné, čo môžete získať bez práce a námahy. Nech sa Vám otvárajú len tie správne dvere... tie, ktoré vedú k splneniu Vašich snov!