Aktuality

Slávnostné otvorenie outdoor fitness

Naše nové outdoor fitness ihrisko sme slávnostne otvorili v tretí deň nového školského roka - 6.9.2023. Pre našu školu má viacero významov. Ako povedal riaditeľ PhDr. Ján Pituch: "V tomto školskom roku je naším cieľom podpora športových aktivít študentov. Preto sme z vlastných zdrojov zriadili vonkajšie fitness ihrisko. Prostredníctvom športu chceme búrať bariéry, predsudky a predchádzať šikane".

Nové možnosti športovania sú pre študentov ale aj učiteľov telesnej výchovy motivujúce. Nejde však len o podávanie výkonov.

Do školských lavíc zasadlo po prvýkrát aj viac ako 30 študentov z Ukrajiny. S procesom adaptácie a integrácie medzi slovenských spolužiakov by im mali pomôcť aj spoločné športové tréningy vo voľnom čase. Komunikácia pri športových aktivitách prebieha prirodzene, preto veríme, že aj takto pomôžeme chlapcom osmeliť sa a rýchlejšie komunikovať v slovenskom jazyku.

To nám zároveň pomôže naštartovať štúdium odborných predmetov. Zvlášť v cudzom jazyku je to spočiatku náročné, ale veríme, že to všetci zvládnu.

Študentom a študentkám vďaka ich aktivite a podpore učiteľky matematiky Mgr. Ing. Slavomile Lengyel-Mackovej pribudli aj nové dresy. 

Veľmi nás potešilo, že pozvanie na slávnostné otvorenie prijali aj hostia: Mgr. Andrea Gajdošová - vedúca odboru školstva KSK,  Vladimír Eperješi - poslanec MČ Košice Staré mesto, Ing. Peter Jesenský – riaditeľ prevádzky Košice - Automobilové opravovne MV SR, ktorí spoločne s riaditeľom školy PhDr. Jánom Pituchom slávnostným aktom prestrihli pásku a oficiálne otvorili naše vonkajšie fitness.  

Poďakovanie patrí aj našej školskej kapele "KUKUČÍNKA BAND", ktorá nám slávnostne otvorenie spríjemnila a navodila slávnostnú atmosféru.