Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dňa 4.9.2023 sa uskutočnilo na pôde Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23 v Košiciach slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024. 

Otvorenie školského roka považujeme za slávnosť, ku ktorej pristupujeme so všetkou úctou. Sme radi že ste sa jej zúčastnili spolu s Vašimi rodičmi.

Veríme, že naša škola bude počas nasledujúceho školského roka miestom nielen pre výchovno-vzdelávací proces, ale i miestom poznávania, inšpirácie, vzájomnej pomoci, priateľstva, slušnosti a úcty jeden k druhému.

Ako zdôraznil riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch "Škola najlepšie funguje vtedy, keď na procese vzdelávania spolupracujú všetci; učitelia, žiaci a rodičia. Preto sa, prosím, zaujímajte o to, ako Vaše deti študujú a ako sa v škole cítia. My Vám, milí rodičia, garantujeme, že sa budeme snažiť odovzdať Vašim deťom maximum!"

Prajeme všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2023/2024.