Aktuality

SOČ 2023 - Krajské kolo

Z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach sa dňa 31. marca 2023 na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach organizovalo

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. 

Krajská súťažná prehliadka sa konala v 17 odboroch a spolu bolo prihlásených 228 súťažných prác.
Na základe výsledkov školského kola sa krajskej súťaže zúčastnili dvaja žiaci 4.D triedy, odbor Staviteľstvo - protipožiarna ochrana (SPO):
Simona Lopatková a Silvester Vida.
Žiaci súťažili v kategórii číslo 10 Stavebníctvo. geodézia, kartografia
Názov ich práce bol: Architektonické návrhy a maketa budovy, s ktorou získali krásne 3. miesto v silnej konkurencii.
Simona a Silvester úspešne reprezentovali našu školu a získali cenné poznatky do budúcna, keďže majú v pláne pokračovať v štúdiu na Stavebnej fakulte TU Košice.
Žiakov pripravovala učiteľka odborných predmetov: Ing. Iveta Gotthardtová.
Pani učiteľke Ing. Ivete Gotthardtovej a žiakom Simone Lopatkovej a Silvestrovi Vidovi ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.