Aktuality

Súťaž "MÔJ DOM SNOV"- SPUSTENIE HLASOVANIA

Od začiatku novembra, po dokúpení klávesníc a myšiek k tabletom v digitálnej triede, sa naši žiaci na hodinách Odborného kreslenia začali zoznamovať s programom SketchUp. So školskou verziou pracujú aj doma na svojich tabletoch a počítačoch. Znalosť jeho ovládania umožňuje pohodlne spočítať objemy a plochy pre výpočet spotreby materiálu a navrhovať zmenu usporiadania interiéru či jeho farebné riešenia. Verím, že s tými najlepšími budeme raz schopní poskytovať verejnosti službu digitalizácie stavebných projektov, povedal učiteľ Ing. Vladimír Popík /organizátor súťaže/. V SketchUp-e vieme exportovať výsledok do formátov, ktoré sú vhodné pre ďalšie spravovanie v programoch ako AutoCAD, Autodesk Revit, ArchiCAD a v ďalších.

Podporte svojím HLASOVANÍM pionierských 54 projektov žiakov v 4 kategóriách. 

Hlasovanie na adrese https://link.sost.sk/hlasuj bude aktívne od 11.12. poobede. 

ĎAKUJEME :)