Aktuality

Upresnenie týkajúce sa otvorenia šk. roka 2021/2022

Upresnenie týkajúce sa otvorenia školského roka 2021/2022
 
Otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníkov sa uskutoční v budove školy, a to:
pre žiakov študijných odborov mechanik hasičskej techniky, technik vodár vodohospodár, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebno-inštalačných zariadení o 9.00 h na II. poschodí v budove školy bez rodičov,
pre žiakov trojročných učebných odborov murár, maliar. stolár, krajčír o 10.00 h na II. poschodí v budove školy bez rodičov,
pre žiakov dvojročných učebných odborov stavebná výroba, výroba konfekcie o 11.00 h na prízemí v budove školy bez rodičov.
Každý žiak musí mať rúško a je povinný predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom, tlačivo nájdete ho na www.soskuke.edupage.org.
 
Rodičia môžu vstúpiť do školy v čase mimo termínov otvorenia pre žiakov, podmienkou je rúško a vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka.