Aktuality

Veľkonočné prianie

Zo srdca želáme všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom a žiakom pokojné sviatky Veľkej noci. 

Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou, nech rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej.

Nech vám zaželajú tie najkrajšie a požehnané veľkonočné sviatky.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a jarné dni plné radosti, pohody a hlavne zdravia Vám praje

vedenie školy!