Aktuality

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE

 

Milí žiaci, vážení rodičia, milí pedogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,

všetkým Vám zo srdca prajeme pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a do nového roku 2024 Vám želáme hlavne veľa zdravia, životného optimizmu, rodinnú pohodu, spokojnosti a dni plné lásky a šťastia.

Nech v našej škole prevláda ľudskosť, tolerancia, vzájomná dôvera, porozumenie a ochota pomôcť jeden druhému. 
To sú hodnoty, ktoré dokážu robiť náš život krajším.

 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK

Vám zo srdca želá vedenie školy!