Aktuality

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE

Milí rodičia, milí žiaci, 

dovoľte nám prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Vianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, harmónie a pohody.

Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich výnimočné a okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. 

Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znova si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. 

Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti. 

Pokojné a láskyplné prežitie vianočných sviatkov a v NOVOM ROKU 2023 hlavne pevné ZDRAVIE, ŠŤASTIE a dni naplnené radosťou a spokojnosťou

Vám zo srda želá

vedenie školy!