Aktuality

Zelené mestečko pred KSK

Dňa 19.4.2023 sa žiaci zo školského internátu a žiaci II.A pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ing. S. Lengyel Mackovej  zúčastnili akcie "Zelené mestečko", ktorú organizoval Košický samosprávny kraj pri príležitosti Dňa Zeme. Žiaci si s nadšením vyskúšali  vodíkové bicykle,  svoje nadšenie a súťaživosť aktívne dokázali v súťaži o správnom triedení odpadu, zaujalo ich aj využitie termostabilizovaného machu, z ktorého sa vyrábajú obrazy a sú obľúbenými interiérovými dekoráciami, taktiež aj výroba včeloobalov, ochutnávka vody, ktorá prešla špeciálnym uhlíkovým filtrom a pelechy pre psíkov upletené zo starého a nevyužitého oblečenia, ktoré šili priamo v stánku pred KSK pod vedením pani majsterky Bc. Magdalény Marčákovej naše šikovné žiačky, ktorým patrí poďakovanie za účasť na tejto peknej a významnej akcii. Výrobky následne putovali do útulku pre zvieratká. 

Kedysi človek bojoval s prírodou, aby prežil. Dnes musíme bojovať za to, aby prežila príroda.

Akceptujme prírodu, vážme si ju, chráňme ju a buďme k nej ohľaduplní, aby bol DEŇ ZEME každý deň!