Hodnotiace správy

Rok 2019-2020

Hodnotiaca správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020

hodnotiaca-sprava-sk-rok-2019-2020-posledna-verzia.docx