Koordinátor vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Maroš Vikartovský

kontakt:  marosvikartovsky@yahoo.com