Výsledky prijímacích skúšok

 

V školskom roku 2022/2023 prebehlo prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 v dňoch 4. a 9. mája 2023 na základe našich zverejnených kritérií. Zverejnená výsledková listina je platná po 1. kole. Nakoľko môže dôjsť k posunu v poradí v odboroch, kde sme mali viac záujemcov, ako sme mohli prijať, odporúčam všetkým neprijatým, aby si podali odvolanie. Každý, kto podal prihlášku na našu školu, bude s výsledkom oboznámený aj písomne. Žiadame všetkých prijatých, aby najneskôr do 24. mája 2023 oznámili prostredníctvom záväzného potvrdenia, či žiak nastúpi alebo nenastúpi do školy. 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium aj odvolania je možné poslať poštou alebo mailom na adresu

 studijne@sostke.sk:

potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium.pdf

odvolanie_tlacivo.pdf

Výsledky: 

vysledky_ps-studijne-odbory.pdf

vysledky_ps_-_ucebne_trojrocne-odbory.pdf

vysledky_ps_-_ucebne_dvojrocne-odbory.pdf

Tešíme sa na vás!

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční podľa výsledkov 1. kola. 

Výsledky 2. kola budú zverejnené na webovej stránke školy po uskutočnení 2. kola.