Manuál spokojného maturanta/spokojnej maturantky

Manuál spokojného maturanta/spokojnej maturantky


Milí naši maturanti,prečítajte si MANUÁL SPOKOJNÉHO MATURANTA, ktorý Vám pomôže zmaturovať bez problémov!Nájdete v ňom rôzne YouTube kanály, podcasty, stránky a dokonca aplikácie, ktoré...

Pokračovať v čítaní
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024


V školskom roku 2022/2023 prebehlo prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 v dňoch 4. a 9. mája 2023 na základe našich zverejnených kritérií. Zverejnená výsledková listina je platná po 1...

Pokračovať v čítaní
SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA


Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,Kukučínova 23,oznamuje,že v školskom roku 2023/2024otváraskrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch: 3661 H murár3152 H 02 krajčír...

Pokračovať v čítaní
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM


Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,Kukučínova 23,oznamuje,že v školskom roku 2023/2024otvára nadstavbové štúdium v odboroch: 3659 L Stavebníctvo - denná a externá forma2414 L 01...

Pokračovať v čítaní
Deň Európy 2023

Deň Európy 2023


Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie a mesto Košice  pripravili aj v tomto roku podujatie pre mládež pod názvom Deň Európy 2023. Zúčastnili sa ho...

Pokračovať v čítaní
Návšteva synagógy - I.B

Návšteva synagógy - I.B


Dňa 4. mája žiaci I.B triedy s učiteľkou Mgr. Renátou Juhászovou navštívili synagógu / svätý stánok Židov / na Puškinovej ulici v Košiciach. Žiaci sa prostredníctvom prednášky dozvedeli...

Pokračovať v čítaní
Verejná zbierka DEŇ NARCISOV

Verejná zbierka DEŇ NARCISOV


Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 27-krát. Ulice v jediný deň v roku – tentokrát 20. apríla 2023 - zaplavili žlté...

Pokračovať v čítaní
Privítali sme študentov a učiteľov z Nemecka v rámci programu     Jugend gestaltet die Zukunft - Mládež formuje budúcnosť

Privítali sme študentov a učiteľov z Nemecka v rámci programu Jugend gestaltet die Zukunft - Mládež formuje budúcnosť


V rámci programu "Jugend gestaltet die Zukunft" - "Mládež formuje budúcnosť" a partnerstva vytvoreného medzi KSK, našou školou a nemeckým združením Jugendwerkstatt KUHLE 8 sme v...

Pokračovať v čítaní
Zelené mestečko pred KSK

Zelené mestečko pred KSK


Dňa 19.4.2023 sa žiaci zo školského internátu a žiaci II.A pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ing. S. Lengyel Mackovej  zúčastnili akcie "Zelené mestečko", ktorú organizoval Košický...

Pokračovať v čítaní
Workshop - Neverbálna komunikácia a jej využitie v praxi

Workshop - Neverbálna komunikácia a jej využitie v praxi


Dňa 18. 04. sa žiaci III.A triedy spolu s učiteľkou Ing. Danielou Kožárovou zúčastnili workshopu zo série „soft skills“, ktoré sú zamerané na zlepšovanie tzv. mäkkých...

Pokračovať v čítaní

O našej škole

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Nachádza sa neďaleko centra mesta v blízkosti spojov mestskej hromadnej dopravy zo všetkých mestských častí Košíc, z autobusovej a železničnej stanice v tichom prostredí. Areál tvorí komplex budov, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces a výchova mimo vyučovania.

Naši partneri