Náš šikovný tím CUCULUS má 1. miesto!

Náš šikovný tím CUCULUS má 1. miesto!


Uspeli sme v súťaži Teplo a odpad, ktorú vyhlásila spoločnosť MH Teplárensky holding, a.s. v rámci programu Skúsenosť vs mladosť.Dňa 28. 5. 2024 sa v Martine v sídle soločnosti MH Teplárensky...

Pokračovať v čítaní
PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024/2025 - VOĽNÉ MIESTA PRE 2. KOLO

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024/2025 - VOĽNÉ MIESTA PRE 2. KOLO


 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení...

Pokračovať v čítaní
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025


V školskom roku 2023/2024 prebehne prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 v dňoch 2. a 6. mája 2024 na základe našich zverejnených kritérií. Zverejnená výsledková listina je platná po 1...

Pokračovať v čítaní
Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky


 Dnes, 2. mája na našej škole prebehli prijímacie skúšky v 1. termíne, v pondelok 6. mája 2024 prídu na rad žaci, ktorí si podali prihlášku v 2. termíne. Pre obidve skupiny platí, že...

Pokračovať v čítaní
Odovzdávame skúsenosti iným školám - projekt "Digitálna trieda s umelou inteligenciou"

Odovzdávame skúsenosti iným školám - projekt "Digitálna trieda s umelou inteligenciou"


72 škôl z celého Slovenska sa prihlásilo do projektu - Digitálna trieda s umelou inteligenciou. Do projektu nás zapojil učiteľ Ing. Vladimír Popík - "Ak by ma opakovane nepodporila a k spracovaniu...

Pokračovať v čítaní
DEŇ UČITEĽOV - OCEŇOVANIE KSK

DEŇ UČITEĽOV - OCEŇOVANIE KSK


 Aj tento rok Košický samosprávny kraj ocenil pri príležitosti DŇA UČITEĽOV pedagógov za ich záslužnú činnosť.Medzi ocenenými bol aj náš úžasný a láskavý kolega, absolvent...

Pokračovať v čítaní
DEŇ UČITEĽOV

DEŇ UČITEĽOV


Milé kolegyne, milí kolegovia!Dovoľte nám, pri príležitosti DŇA UČITEĽOV, popriať Vám hlavne veľa zdravia, síl, trpezlivosti, kreatívnych nápadov, pozitívnu pracovnú klímu, pracovné a osobné...

Pokračovať v čítaní
Nová riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Lenártová

Nová riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Lenártová


 Novou riaditeľkou našej školy je PaedDr. Zuzana Lenártová. "Milé študentky, študenti, rodičia a priatelia!Škola je priestor, kde sa máte cítiť dobre. Záleží mi na tom, aby sme spoločne...

Pokračovať v čítaní
1. školská PLESOVAČKA

1. školská PLESOVAČKA


 22. 2. sme sa v školskom klube výborne zabavili na našej 1. žiackej školskej plesovačke, ktorú pre nás pripravili členovia a koordinátorka nášho školského parlamentu v spolupráci s...

Pokračovať v čítaní
Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024


 Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach od roku 2009 do dnešného dňa.V škole a pre školu pracoval a žil 25 rokov. Najrpv ako zástupca riaditeľa a 15 rokov...

Pokračovať v čítaní

O našej škole

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Nachádza sa neďaleko centra mesta v blízkosti spojov mestskej hromadnej dopravy zo všetkých mestských častí Košíc, z autobusovej a železničnej stanice v tichom prostredí. Areál tvorí komplex budov, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces a výchova mimo vyučovania.

Naši partneri