DEŇ UČITEĽOV - OCEŇOVANIE KSK

DEŇ UČITEĽOV - OCEŇOVANIE KSK


 Aj tento rok Košický samosprávny kraj ocenil pri príležitosti DŇA UČITEĽOV pedagógov za ich záslužnú činnosť.Medzi ocenenými bol aj náš úžasný a láskavý kolega, absolvent...

Pokračovať v čítaní
DEŇ UČITEĽOV

DEŇ UČITEĽOV


Milé kolegyne, milí kolegovia!Dovoľte nám, pri príležitosti DŇA UČITEĽOV, popriať Vám hlavne veľa zdravia, síl, trpezlivosti, kreatívnych nápadov, pozitívnu pracovnú klímu, pracovné a osobné...

Pokračovať v čítaní
Nová riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Lenártová

Nová riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Lenártová


 Novou riaditeľkou našej školy je PaedDr. Zuzana Lenártová. "Milé študentky, študenti, rodičia a priatelia!Škola je priestor, kde sa máte cítiť dobre. Záleží mi na tom, aby sme spoločne...

Pokračovať v čítaní
1. školská PLESOVAČKA

1. školská PLESOVAČKA


 22. 2. sme sa v školskom klube výborne zabavili na našej 1. žiackej školskej plesovačke, ktorú pre nás pripravili členovia a koordinátorka nášho školského parlamentu v spolupráci s...

Pokračovať v čítaní
Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch 2009 - 2024


 Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach od roku 2009 do dnešného dňa.V škole a pre školu pracoval a žil 25 rokov. Najrpv ako zástupca riaditeľa a 15 rokov...

Pokračovať v čítaní
Slávnostné otvorenie učebne virtuálnej reality

Slávnostné otvorenie učebne virtuálnej reality


 Dňa 12. 2. sme slávnostne otvorili špecializovanú učebňu virtuálnej reality, ktorú sa nám podarilo zriadiť vďaka projektu IROP /Integrovaný operačný program/ - Kvalitná výučba - základ...

Pokračovať v čítaní
Darujte 2% zo svojej dane nášmu OZ "Dvadsaťtrojka"  a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy

Darujte 2% zo svojej dane nášmu OZ "Dvadsaťtrojka" a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy


 Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% resp. 3%  dane z príjmov fyzických a  právnických osôb.S...

Pokračovať v čítaní
Neváhaj a podaj si prihlášku na 4-ročný študijný odbor 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

Neváhaj a podaj si prihlášku na 4-ročný študijný odbor 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV


 Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti energetických zariadení budovKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925Kód a ...

Pokračovať v čítaní
Príď k nám a študuj 4-ročný študijný odbor 3667 K Technik vodár vodohospodár

Príď k nám a študuj 4-ročný študijný odbor 3667 K Technik vodár vodohospodár


 Názov školského vzdelávacieho programuTechnický pracovník v oblasti vodohospodárskych staviebKód a názov ŠVP36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925Kód a ...

Pokračovať v čítaní
PREVENCIA KRIMINALITY

PREVENCIA KRIMINALITY


 Za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí a na podporu duševného zdravia detí uverejňujeme nasledovné dokumenty:Kyberšikana.pdfNenávistné prejavy.pdfRadikalizácia a násilný...

Pokračovať v čítaní

O našej škole

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Nachádza sa neďaleko centra mesta v blízkosti spojov mestskej hromadnej dopravy zo všetkých mestských častí Košíc, z autobusovej a železničnej stanice v tichom prostredí. Areál tvorí komplex budov, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces a výchova mimo vyučovania.

Naši partneri