Občianske združenie

Oznam

Týmto oznamujeme záujemcom o členstvo, že dňa 25. 10. 2017 bola Sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonaná registrácia Občianskeho združenia DVADSAŤTROJKA so sídlom Kukučínova 108/23, 040 01 Košice pod číslom VVS/1-900/90-52126 a Štatistickým úradom Slovenskej repbuliky mu bolo pridelené identifiačné číslo (IČO)

51176149.

Každý, kto má záujem sa môže dobrovoľne stať jeho členom.

Informácie podá predsedníčka občianskeho združenia:

Bc. Magdaléna Marčáková

Svoje otázky môžete posielať aj na e-mailovú adresu:

obcianske.zdruzenie.23@gmail.com

 

dvadsattrojka-ll-potvrdene-stanovy.pdf

prihlaska.pdf