Zriaďovateľ školy

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice je Košický samosprávny kraj

 

predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka
 
Adresa:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
tel.: 055 7268 111
 
Odbor školstva
Mgr. Andrea Gajdošová
poverená vedúca odboru školstva