Úsek ekonomiky a vnútornej správy

 • Profil

 • PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

  Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola technická
  Sídlo: Kukučínova 23, 040 01 Košice
  IČO: 00893340
  Štatutárny zástupca: PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT
  e-mail: 
  Zuzana.Lenartova.edu@vucke.sk
  Telefóny: 421 55 6228031; 421 55 6228032
  Fax: 421 55 6228034
  Kód školy: 688 129